บริการติดตั้งป้ายไวนิล

Untitled Document

ประเภท/ขนาด

สถานที่ตั้ง

ราคา

ป้ายทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ขนาด 7.3 x 6.2 เมตร
(ไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป)

ทางเขาด้านหน้ามหาวิทยาลัย
จำนวน 1 ป้าย

ราคา :
ผลิต 4,500
ติดตั้ง 1,500
ผลิต+ติดตั้ง 6,000

ป้ายตะแกรง
ขนาด 3 x 4 เมตร

จำนวน 4 ป้าย
1.ทางเข้าอาคาร E2
2.ทางเข้าอาคาร D1 ด้านนอก
3.ทางเข้าอาคาร D1 ด้านใน
4.ทางเข้าหอพักลำดวน

ราคา :
ผลิต 1,200
ติดตั้ง 500
ผลิต+ติดตั้ง 1,700


ป้ายตะแกรง
ขนาด 1 x 3 เมตร

จำนวน 2 ป้าย
1.อาคาร S7
2.หอพักลำดวน

ราคา :
ผลิต 300
การติดตั้งต้องขออนุเคราะห์จากส่วนอาคารสถานที่


ป้ายบอกทาง
ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร

 

ราคา :
ผลิต 550
(พร้อมโครงไม้)
การติดตั้งต้องขออนุเคราะห์จากส่วนอาคารสถานที่

จุดติดตั้งภายในอาคาร

e1
E1
e2
E2
c5
C5
ขนาด 1 x 3 เมตร

จำนวน 3 จุด
1. อาคารสำนักวิชา E1
2. อาคารสำนักวิชา E2
3. อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)

 

ราคา :
ผลิต 300
การติดตั้งต้องขออนุเคราะห์จากส่วนอาคารสถานที่บอร์ดติดโปสเตอร์
ขนาดกระดาษ A4 A3

จำนวน 6 บอร์ด
1.อาคาร AD1 จำนวน 1 บอร์ด
2.โถงอาคาร C1 จำนวน 2 บอร์ด
3.อาคาร C5 จำนวน 1 บอร์ด
4.อาคาร E1 จำนวน 1 บอร์ด
5.อาคาร AV จำนวน 1 บอร์ด

ไม่มีค่าใช้จ่าย