บริการให้ยืมวัสดุประชาสัมพันธ์

Untitled Document

ประเภท/ขนาด

สถานที่ตั้ง

ราคา


ป้ายเสาธงญี่ปุ่น
ขนาด 0.6 x 1.2 เมตร

ตั้งพื้น จำนวน 14 เสา

ราคา :
ผลิต 300
การติดตั้งต้องขออนุเคราะห์จากส่วนอาคารสถานที่

Pull Frame
ขนาดกว้าง 3 สูง 2.5 เมตร

จำนวน 1 อัน

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์

สเตนดี้
ตัวตุ่น ดิน ดิน

จำนวน 5 ตัว

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์

Backdrop

จำนวน 1 อัน

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์

X-Stand

จำนวน 2 อัน

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์

กล่องรับบริจาค

จำนวน 1 อัน

ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนประชาสัมพันธ์