ติดต่อเรา

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์. 0 5391 6000 โทรสาร  0 5391 7049
อีเมล: pr@mfu.ac.th


 

ติดต่อเรา