ส่วนประชาสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรม SIP & TALK : MFU MEDIA CREATOR MEETUP หัวข้อ ‘Digital Media Trends for the Next Normal’ 30 กค.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์มีกำหนดจัดกิจกรรม SIP & TALK : MFU MEDIA CREATOR MEETUP หัวข้อ ‘Digital Media Trends for the Next Normal’ ที่ส่งผลต่องานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลัง COVID-19 ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (PR Network) พร้อมแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์การผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่วง WFH ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับตัวเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสื่อปัจจุบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 323 อาคาร E-Park สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. 0-5391-7064
 

ประกาศข่าว: