ตัวอย่างการออกแบบ

X-stand

 

 

ป้ายบอกทาง

 

โฟมบอร์ด Back Drop ห้องประชุม

ธงญี่ปุ่น

 

ฟิวเจอร์บอร์ดถ่ายรูป

 

 

ไวนิล หน้ามหาวิทยาลัย