จนท.ปชส. ร่วมเป็นวิทยากร “เทคนิคการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวพรพิสุทธิ์ ฤศุภร และนายพลเอก ศิริเวชอำนวยกิจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ผ่านช่องทางเพจ MFii:Mae Fah Luang University จัดกิจกรรมโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

โดยแบ่งหัวข้อการอบรมเป็น 3 คือ

- พื้นฐานความเข้าใจ Live Streaming คืออะไร?
- การเลือกใช้แอพลิเคชั่นสำหรับการถ่ายทอดสด
- เทคนิคและขั้นตอนการถ่ายทอดสดออนไลน์

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนและรับชมกว่า 60 ท่าน 

 

ประกาศข่าว: