ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. ปูพรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลอด 7 วันเต็มครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวภายในอาคารเรียน สำนักงาน ที่พักอาคาร และพื้นที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแผนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดครั้งใหญ่ระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2564 ครอบคลุมอาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทุกโซน กลุ่มอาคารเรียน อาคารสำนักงาน กลุ่มที่พักอาศัยของนักศึกษาและบุคลากร โรงพยาบาลทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัย อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้พื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนใช้บริการจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเช่นกัน โดยมาตรการรักษาความสะอาดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอดมีความรัดกุมเป็นอย่างมากเพราะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดทุกวัน และมีการจัดเพิ่มรอบทำความสะอาดในจุดที่มีผู้คนสัมผัสบ่อย เช่น ลิฟท์ ราวบันได โต๊ะอาหารมากยิ่งขั้น ทั้งนี้ มฟล. จะทำการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกคน หลีกเลี่ยงการรวมตัวจำนวนมาก หมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T : D (Distancing) เว้นระยะห่าง M (Mask Wearing) สวมหน้ากาก H (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ T (Testing) ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน T (Thai cha na) ติดตั้ง และใช้งานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"

ประกาศข่าว: