ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG03 SDG10 SDG16 SDG17 ข่าวเด่น medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล.

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วย ในกรณีหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เตียงของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไม่สามารถรองรับได้ โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 200 ราย โดยจะแบ่งเป็นหอผู้ป่วยห้องละ 50 ราย แยกหญิงและชาย โดยในแต่ละห้องจะแบ่งโซนละ 7-8 เตียง โดยแต่ละโซนจะมีห้องน้ำแยกเฉพาะ ทั้งนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศข่าว: