ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ผู้แทนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เกษตร เพื่อใช้เมื่อต้องออกนอกอาคาร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 3M 9001V ให้กับพนักงานเกษตรของมหาวิทยาลัยโดยมี อ.ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่และพนักเกษตรเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคาร เนื่องจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีจำนวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก KN95 ให้กับผู้แทนนักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อบ.มฟล) แจกจ่ายให้กับกลุ่มนักศึกษามีความจำเป็นต้องออกไปศึกษา ทำกิจกรรมหรือออกหน่วยนอกสถานที่ โดยมี อ.ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ในวันในวันที่ 16 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยจะมีพิธีมอบเครื่องวัดค่าผฝุ่นละออง PM 2.5 อุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า รวมถึงหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเครื่องครวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จะมอบเพื่อติดตั้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 144 แห่ง เพื่อติดตามสถานการณ์ค่ามลพิษจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาป่า สู่แนวทางการป้องกันได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

ประกาศข่าว: