ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์เตรียมจัดอบรม PR Network: MEET UP ONLINE

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดกิจกรรม PR Network: ภายใต้คอนเซ็ป PR Network MEET UP ONLINE ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม เวลา 15.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้สมาชิก PR Network ได้อัพเดทแนวทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แนวทางการประชาสัมพันธ์ MFU-ITA แนะนำการให้บริการใหม่ๆ ของส่วนประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในอนาคตเพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ 0-5391-7064

 

ประกาศข่าว: