ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร “การเขียนข่าวเบื้องต้น” ให้แก่เจ้าหน้าที่ AEDO

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเขียนข่าวเบื้องต้น” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (AEDO) เพื่อพัฒนาการเขียนให้เหมาะสมกับสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย นางสาวรมณ รวยแสน ร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องการเขียนข่าวเบื้องต้น นายคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม พูดคุยในหัวข้อการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับสื่อแต่ละประเภท และนายพลเอก ศิริเวชอำนวยกิจ ให้แนวทางการเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการเลือกใช้ภาพถ่ายให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาข่าว

ประกาศข่าว: