ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ทีมประชาสัมพันธ์ มฟล. แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน "สื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล...โพสต์อย่างไรให้ป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “จากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล...โพสต์อย่างไรให้ปัง” ในโครงการ Happy Media, Happy Money ณ ห้องเชียงรุ้ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 90 ท่าน

ประกาศข่าว: