ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. ลงนามร่วมมือธ.กรุงไทยสู่การเป็นสมาร์ตฮอตปิทอล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบกรุงไทย ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ในโครงการสมาร์ทโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างธนาคารกรุงไทยและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามร่วมกับ นายพิชิตศักดิ์ ศิริปัญจนะ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย ความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารกรุงไทยเพื่อให้การดำเนินการของโรงพยาบาลที่พึ่งเปิดให้บริการใหม่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบเงินเดือน กรีนการ์ด สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ประกาศข่าว: