ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์


    เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่


ประกาศข่าว: