ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

พีอาร์ มฟล. เดินสายขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในช่วงปีใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยดีเสมอมา ทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปมอบให้กับสื่อมวลชนอีกด้วย ในปีนี้นำคณะโดย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชนเชียงราย เช่น หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ท้องถิ่นนิวส์ ภาคเหนือ เชียงรัฐ เชียงรายธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 อสมท. สวท. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สื่อส่วนกลางประจำท้องถิ่นหลายสำนัก

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปขอบคุณสื่อมวลชนส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2562 ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ ทีวีดิจิตอล และสื่อออนไลน์ อาทิ หนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ สยามรัฐ ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ พีพีทีวี สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 โมเดิร์นไนน์ทีวี สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ สื่อเครือเนชั่น ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เว็บไซต์ dek-d.com eduzone.com และ jeban.com โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในสื่อยุคใหม่กับทีมงานนิตยสารแพรว เว็บไซต์เด็กดี และจีบีน ต่อมาในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ได้เดินทางไปขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ สถานีวิทยุ FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคเหนือ นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และนำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุงการทำงานต่อไป

 

ประกาศข่าว: