ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล.ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์


            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะพนักงานเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดเชียงราย ที่มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยพิธีจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อค่ำวันพุธที่ 22 พ.ค.62 ที่บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอย่างคับคั่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เพื่อร่วมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา แสง สี เสียง สุดตระการตาพร้อมทั้งถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

            สืบเนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่แล้วเสร็จไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้

            สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ประกอบพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยเริ่มต้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายยืนประจำจุดบนเวที พร้อมทั้งเริ่มถ่ายทอดสดในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด รับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อเปิดงานและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อจากร่วมรับชมการแสดงมหรสพมโภช ประกอบด้วยการรำถวายพระพร จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนนก ฟ้อนโต จากเยาวชนบ้านไร่ อำเภอเชียงแสน การแสดงฟ้อนเล็บเชียงราย ฟ้อนสาวไหม การแสดงจากกลุ่มชาติพันธ์อาข่า จากอำเภอเมืองเชียงราย ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงวง Backup จากมณฑลทหารบกที่ 37

            ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายยังจัดกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช ต่อเนื่องไปจนถึงค่ำคืนวันที่ 28 พฤษภาคม โดยเป็นการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ที่ได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมชมการแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดสุภาพสีเหลือง และสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

         
ขอบคุณ ข่าว/ภาพ  โดยจังหวัดเชียงราย

ประกาศข่าว: