ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. ส่งมอบน้ำดื่มจากสิงห์ให้แก่ มทบ. 37 ชร.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนส่งมอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 4,800 ขวด ที่ได้รับจากบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้แก่มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช โดยมี จ.ส.อ.สุทิน มหาวัน เป็นผู้แทนรับมอบและนำไปส่งต่อให้แก่ชุดปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในจังหวัดเชียงราย

ประกาศข่าว: