ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง กทม. มอบหน้ากากอนามัยให้ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 อ.ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคณะจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ที่มามอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ณ มฟล. จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น รวมมูลค่า 40,000 บาท คณะที่มาร่วมแจกหน้ากากอนามัย N95 ประกอบด้วยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายทวีชัย อาศิรพงศ์พิสิษ์ฐ ประธานมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์เชียงราย

 


ประกาศข่าว: