ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

กองทัพบกนำรถบรรทุกน้ำร่วมฉีดพ่นละอองน้ำช่วย มฟล. บรรเทาสถานการณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 เชียงราย ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมรถนำและเจ้าหน้าที่ มาร่วมฉีดพ่นน้ำกับรถของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รอบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ระดมฉีดพ่นน้ำรอบมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกวัน อย่างน้อยวันละ 4 รอบ และติดระบบพ่นละอองน้ำรอบอาคารเรียนและหอพักเพื่อบรรเทาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงนี้

ประกาศข่าว: