ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล.ร่วมใจ…ฉีดพ่นละอองน้ำลดหมอกควันพร้อมชาวเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันพร้อมชาวเชียงราย และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ตามนโยบายของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยฉีดพ่นละอองน้ำพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดหมอกควันพิษ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการฉีดพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อให้บรรยากาศโดยรอบมีความชุ่มชื้น

ประกาศข่าว: