ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. เข้ากรุงเทพขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เดินทางพบสื่อมวลชนและเข้าศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น

 

ประกาศข่าว: