ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ทีมส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนท้องถิ่น 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าสวัสดีปีใหม่พี่น้องสื่อมวลชน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น

ประกาศข่าว: