ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญฟัง Startup Talk ในหัวข้อ “คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)  ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง Startup Talk ในหัวข้อ “คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ” โดยคุณพนัญไชย กล่ำกล่อมจิตต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Castown วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. ณ ลานหน้าธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E-Park ตึก M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้งาน “MFU Innovation Day 2019” และพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรม (MEDI Co-Working & Maker Space)

ประกาศข่าว: