ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย” ชุดปีบริหาร 2565 – 2567 
โดยมีงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคม ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประกาศข่าว: