ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพร้อมสรุปงบไตรมาส 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์จัดการประชุมส่วนประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมี อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุม

ประเด็นวาระการประชุมสำคัญประกอบที่ด้วย รายงานการใช้เงินกองกลางของส่วนประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาส่วนประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2569) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในรอบเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยการให้ดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะนำไปพิจารณาเสนอต่อผู้บริหารในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565
 

ประกาศข่าว: