ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล.จัดอบรมอัพสกิลสู่ Digital PR

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วน จัดอบรม UPSKILL DigiPR : the next – gen digital media PR&comms  ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อที่น่าสนใจ คือ สร้าง Video Content ยังไง? ให้ TOUCH ใจลูกเพจ โดยคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทถ่ายหนังโฆษณา Wink Wink Production  และเอเจนซี่โฆษณา Dexter Bangkok  และ MFU DigiPR Essential Skill in 2021 โดย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งยังมีวิทยากรเสริมในด้าน Digital Marketing โดยคุณเดชา วัฒนสุพงษ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 120 คน จากเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ทั้งนักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
.
โดยวิทยากรหลักคุณ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ ได้แชร์ประสบการณ์อันมีค่าจากการผลิตงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาหรืองานสร้างสรรค์ต่างๆ เปิดเผยเบื้องหลังการทำงาน การวางเป้าหมาย การวางแผนการทำงาน  การจัดลำดับการทำงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและทางออกของปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ทั้งยังได้ให้เทคนิคการหาไอเดียในการทำงานสร้างสรรค์และเคล็ดลับของการให้งานเข้ากับยุคสมัยหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลาย
 

ประกาศข่าว: