ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ จัด KM การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ และการใช้โปรแกรม Canva เบื้องต้น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ และการใช้โปรแกรม Canva เบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์เข้าร่วม ณ ห้อง MFU Learning Space ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน นำโดย อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นางสาวปวีณ์สุดา นุภาพ เป็นวิทยากรเรื่องการออกแบบสื่อ Infographic และนายปภพโชติ อักขะบุตร เป็นวิทยากรเรื่องการใช้โปรแกรม Cava ทั้งนี้ ในช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม KM ทางส่วนประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันทำบุญประจำปีและถวายสังฆทานแก่เจ้าอาวาส วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอีกด้วย

     อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าวก่อนเริ่มกิจกรรมว่า กิจกรรม KM ของส่วนประชาสัมพันธ์ ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เจ้าหน้าที่ในส่วนมีความสนใจ

     “นอกจากที่เราได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาในแต่ละครั้งแล้ว ภายในหน่วยงานของเราก็มีเจ้าหน้าที่คุณภาพ ที่ครั้งนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงาน ในเรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ หลายท่านอาจจะไม่ได้มีงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แต่ที่จริงแล้วการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถนำแนวคิดจากการทำงานออกแบบ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

     “การออกแบบ มีความสำคัญในการแก้ปัญหาของการสื่อสาร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบโครงสร้างของสื่อเป็นการแก้ปัญหาในวิถีของนักออกแบบสื่อ แต่ถ้าเป็นการอออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกร ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในวิถีของวิศวกร ในการเลือกวัสดุเพื่อมาใช้สร้างโครงสร้างที่ดี และในการออกแบบการทำงานอื่นๆ ก็จะมีวิถีแตกต่างกันไป ดังนั้น การออกแบบเป็นสิ่งสำคัญ คือ นำไปใช้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาการสื่อสาร ออกแบบอย่างไรให้ผู้รับสารของเราพอใจหรือชื่นชอบ เราต้องรู้เรื่องของมนุษย์ การออกแบบทำให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้น เข้าใจข้อจำกัด ว่าทำไมเขามองไม่เห็น เขาอ่านไม่ออก  ทำไมสีแบบนี้ดูแล้วสดชื่น สีแบบนี้ดูแล้วไม่สดชื่น ดังนั้นการออกแบบเกี่ยวกับการเข้าใจมนุษย์ด้วย

      “หัวข้อวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี เป็นโอกาสที่เราจะไดเรียนรู้ 1.การแก้ไขปัญหา 2.เข้าใจมนุษย์ แล้วเราจะสามารถ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้ในงานของเราได้ ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร มีการออกแบบอยู่เสมอ ตั้งแต่ตื่นนอน เราเลือกชุด แต่งหน้า เลือกสีลิปสติก เลือกซื้อกระเป๋า เลือกของเข้าบ้าน เลือกการใช้ชีวิต และการสื่อสารต่างๆ ก็ต้องใช้กาออกแบบช่วย หรือแม้แต่การทำงานเอกสาร ก็ต้องจัดสรรและออกแบบเช่นเดียวกัน คาดหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกากรเรียนรู้หลักการออกแบบสื่อครั้งนี้” อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าว

ประกาศข่าว: