ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. มอบแคปซูลฟ้าทะลายโจร "เจ้าคุณวัน" 100,000 แคปซูล ร่วมบรรจุในกล่อง "อว. พารอด" เพื่อช่วยป่วยโควิด-19 สีเขียว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG03 SDG10 SDG17 ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะเข้ามอบยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร "เจ้าคุณวัน" จำนวน 2,000 กระปุก 100,000 แคปซูล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ในโครงการ อว. พารอด ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานรับมอบยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร​ สนับสนุนโครงการ อว. พารอด จำนวน 2,000 กระปุก 100,000 แคปซูล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 นำโดย นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คุณรุ่งทิวา ปรีชาไว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพ และคณะ ร่วมเป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นผู้รับมอบ และมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, คุณสุณีย์  เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ รมว.อว. กล่าวขอบคุณ มฟล. ที่ได้มอบแคปซูลฟ้าทะลายโจรจำนวน 100,000 แคปซูล ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยภายในโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้รวมประกอบในกล่อง “อว. พารอด” ของกระทรวงเพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่มีอาการไม่มากและรักษาอยู่ที่บ้าน

เปลี่ยนกลุ่ม 'รอ' เป็น 'รอด'
รอด...ด้วย 'ข้อมูล' การดูแลตัวเองทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล
รอด...ด้วย 'กล่องพารอด' ยา สมุนไพร อุปกรณ์ที่จำเป็น
รอด...ด้วย 'กำลังใจ' จากอาสาสมัครผู้ผ่านประสบการณ์การติดเชื้อและผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศข่าว: