ข่าวส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า มอบ 423 ทุนเยาวชนเรียนดีเขตภาคเหนือ หนุนเด็กไทยมีการศึกษาห่างไกลยาเสพติด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัด พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และนำวิชาความรู้มาพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 423 ทุน รวมกว่า 2.35 ล้านบาท โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. , นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ , ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล.

ประกาศข่าว: